KP

NIEUWS

Werelddag van de stem
Woensdag 16 april 2014 is het de werelddag van de stem. Deze dag heeft als algemeen doel om stil te staan bij de  (belangrijke) functie die de stem heeft in onze dagelijkse communicatie. Daarnaast gaat er aandacht uit naar het alert zijn op het ontstaan van stemproblemen, het voorkomen ervan en welke zorg ervoor geboden kan worden.

Cursus 'Leespraat'
Begin maart heeft Renate de cursus 'Leespraat' gevolgd. Een communicatiemethode die oorspronkelijk is ontwikkeld voor kinderen met Downsyndroom, maar ook gebruikt kan worden voor andere kinderen met spraak-/taalproblematiek.  Met de methode wordt zowel het lezen als praten gestimuleerd. De belevingswereld van het kind staat centraal en er wordt veel gebruik gemaakt van visuele input (zowel schriftelijk als met afbeeldingen).
 

Europese Dag van de Logopedie 
Door CPLOL, de koepel van Europese logopedieverenigingen, is 6 maart uitgeroepen tot Europese Dag van de Logopedie. In diverse landen wordt dan aandacht gevraagd voor het thema taalontwikkeling bij 0 tot 4 jarigen. Het thema van dit jaar is taal, taalontwikkeling en meertaligheid. 
 

Cursus 'Aan de slag met woordenschat'
Bianca en Laura hebben onlangs deze cursus voor het trainen van de woordenschat afgerond. Hierin hebben zij een bepaalde behandelmethode geleerd voor het aanleren van (nieuwe) woorden. De methode in het kort: Kinderen leren iedere keer 3-5 nieuwe woorden in de vorm van een verhaal. Er wordt uitleg gegeven over de betekenis van de woorden, maar het wordt ook zoveel mogelijk visueel gemaakt voor de kinderen. Veel herhaling is belangrijk. Op deze wijze kan de woordenschat effectief worden vergroot.


Cursus preverbale logopedie
Rimke Hooijsma volgt sinds begin april de cursus slik- en voedingsproblemen bij baby's en zeer jonge kinderen. Deze cursus was verspreid over een aantal maanden. Deze cursus is afgerond en nu hebben we weer een preverbaal logopedist in dienst!

Cursus OMFT
Donderdag 11 en vrijdag 12 april hebben vier collega's de cursus OMFT gevolgd. OMFT staat voor oromyofunctionele therapie. In deze therapie wordt aandacht besteed aan het afleren van afwijkend mondgedrag, het verbeteren en versterken van de lip-, tong- en wangspieren en het aanleren van een correct slikpatroon. Dit verbetert de spraak, het slikken maar ook de gebitsstand.

De waarde van logopedie
De NVLF heeft een onderzoek laten uitvoeren door SEO. De onderzoekers maakten een kosten-batenanalyse waarin zij maatschappelijke effecten uitdrukken in geld. SEO becijferde dat logopedische behandeling van kinderen jaarlijks 38 tot 115 miljoen euro oplevert voor de samenleving. Jaarlijks krijgen 159.00 kinderen onder de 15 jaar logopedie voor hun spraak- of taalstoornis. Deze kinderen gaan er op vooruit wanneer ze logopedie ontvangen. Zij scoren beter op taaltesten en hebben als gevolg daarvan meer kans op een hoger loon en een betere kwaliteit van leven.

NVLF-voorzitter Theo de Koning vertelt dat kinderen met logopedie dertig procent minder speciaals onderwijs nodig hebben. Tevens ontwikkelen ze zich beter waardoor zij later beter presteren op de werkvloer.

DTL
Logopedie is Direct Toegankelijk. Dit betekent dat u in de meeste gevallen geen verwijzing meer van de huisarts nodig heeft. Uw logopedist kan u hierover informeren en u kunt contact opnemen met de zorgverzekeraar om te weten of DTL voor u vergoed wordt. Als u zonder verwijzing bij de logopedist komt, vindt eerst een DTL-screening plaats van een kwartier door de logopedist om te bekijken of het logopedisch onderzoek en eventuele behandeling van start kan gaan.